Пошук


 
Номер Назва
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян України на професійну правничу допомогу Анотація  PDF
Ірина Хондогій
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Теоретичні проблеми визначення адміністративної правоздатності дитини як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини Анотація  PDF
Олексій Навроцький
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання торговельної діяльності в Європі у ХІІ–ХІV ст Анотація  PDF
Олександр Гавриленко
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства ГАРМОНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОЛІЗІЙНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ Анотація  PDF
Людмила Саванець
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства ПРАВОВА ПРИРОДА РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Анотація  PDF
Тетяна Длугопольська
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Місце інноваційного права в сучасній системі права Анотація  PDF
Володимир Фрончко
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О. І. (друга половина ХІХ ст.) Анотація  PDF
Володимир Греченко, Олег Марцеляк
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Суб’єкт та учасник корпоративних правовідносин: особливості юридичного розуміння та тлумачення Анотація  PDF
Руслан Колосов
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Національні та іноземні особливості відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних прав Анотація  PDF
Михайло Боженов
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Права споживача у разі придбання товару неналежної якості за законодавством Європейського Союзу та України Анотація  PDF
Людмила Саванець
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Просторовий поворот в праві: філософського-правове розуміння Анотація  PDF
Валентина Кравчук
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Розбудова системи безоплатної правової допомоги в Україні Анотація  PDF
Ніна Рогатинська
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Адміністративно-правовий аспект захисту прав та свобод людини та громадянина Анотація  PDF
Олена Сокуренко
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Правова охорона та розвиток рекреаційних природних територій України та країн Балтії (порівняльний аналіз) Анотація  PDF
Олена Ткаченко
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Дотримання вимог принципу верховенства права в процесі створення та функціонування ОСББ – шлях до становлення інституту ефективного власника житла Анотація  PDF
Лілія Паращук
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Місце та роль указів як підзаконних нормативно-правових актів в системі охорони природи Анотація  PDF
Борис Кіндюк
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Адміністративно-правові засади діяльності мережі центрів безоплатної правової допомоги в системі юстиції Анотація  PDF
Крістіна Струкова
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Особливості організації надання безоплатної правової допомоги недержавними суб’єктами Анотація  PDF
Крістіна Струкова
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Правові аспекти мораторію та їх вплив на становлення й розвиток ринку землі в Україні Анотація  PDF
Ольга Зигрій, Назар Колодійчук, Мар’яна Павлишин
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Принципи та норми права в контексті самовизначення людини-особистості як суб’єкта права Анотація  PDF
Марія Братасюк, Оксана Росоляк
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Правова політика в сучасній Україні: сутність, особливості формування та реалізації Анотація  PDF
Микола Кравчук, Вікторія Матола
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Поняття «справедливий баланс» у практиці Європейського суду з прав людини Анотація  PDF
Наталія Блажівська
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Генеза наукової думки щодо формування поняття громадянства та його ознак Анотація  PDF
Катерина Трошкіна
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ЗАВЕЩАНИЙ 1972 Г. И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ Анотація  PDF
Ирина Николаевна Проценко
 
№ 3 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Ольга Зигрій
 
1 - 25 з 37 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо