Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПОЛІПШЕННЯ РЕЧІ НАЙМАЧЕМ Анотація   PDF
Юлія Владиславівна Труфанова
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація   PDF
Ольга Паславська
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Особливості правового статусу керівника державної служби в місцевій прокуратурі Анотація   PDF
Наталія Наулік, Анатолій Горзов
 
№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб’єктів господарювання в Україні Анотація   PDF
Оксана Шевчук, Ірина Теслюк
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Особливості спільної власності на землю за законодавством України Анотація   PDF
Ольга Паславська
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА МУЗИЧНИЙ ТВІР Анотація   PDF
Ганна Миронівна Грабовська
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Особливості фідуціарних правочинів в системі цивільного права України Анотація   PDF
Наталія Бутрин-Бока, Сніжана Дячук
 
№ 4 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ЛІЗИНГУ Анотація   PDF
Наталія Ментух
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі Анотація   PDF
Юлія Муравська (Якубівська)
 
№ 1 (2019): Актуальні проблеми правознавства Передумови становлення інституту громадянства в УНР Анотація   PDF
Катерина Трошкіна
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Перспективи розвитку ринку землі в Україні Анотація   PDF
Ольга Зигрій, Роман Мудрик, Ганна Садівська
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід Анотація   PDF
Ольга Ніпіаліді
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ІДЕОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ І ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (30 – 40 РР. XX СТ.) Анотація   PDF
Василь Зіновійович Ухач
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О. І. (друга половина ХІХ ст.) Анотація   PDF
Володимир Греченко, Олег Марцеляк
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Питання прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах Анотація   PDF
Максим Сикал
 
№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури Анотація   PDF
Іван Піляй
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Підготовка ефективного соціального працівника сьогодні: виклики та реалії Анотація   PDF
Тетяна Надвинична
 
№ 1 (2019): Актуальні проблеми правознавства Підстави дисциплінарної відповідальності судді Анотація   PDF
Максим Цикал, Наталя Шамрук
 
№ 1 (2019): Актуальні проблеми правознавства Підстави припинення договору: теоретико-практичні особливості Анотація   PDF
Юлія Труфанова
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Повага до суду як один із принципів правової держави Анотація   PDF
Валентина Кравчук, Надія Сташків
 
№ 4 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Валентина Слома
 
№ 4 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ Анотація   PDF
Олександр Мартинюк
 
№ 3 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОКУРОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Святослав Мазурик
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України Анотація   PDF
Роксолана Гречанюк
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Поняття «справедливий баланс» у практиці Європейського суду з прав людини Анотація   PDF
Наталія Блажівська
 
201 - 225 з 375 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>