Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Категорія «правова політика» (теоретико-правовий аналіз) Анотація   PDF
Вікторія Тернавська
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Керівник пенітенціарного закладу: питання правового закріплення вимог професійної компетентності Анотація   PDF
Станіслав Зливко
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Керівник правоохоронного органу: концептуальні засади, питання теорії Анотація   PDF
Станіслав Зливко
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Кількісні показники норм юридичної відповідальності за злочини проти власності в КК УСРР 1922 р Анотація   PDF
Владислав Грабовий
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Кодифікація правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів Анотація   PDF
Євген Соболь, Валентина Владимирова
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Артем Янчук
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Конституційна реформа як прояв конституційної інженерії на практиці окремої держави Анотація   PDF
Петро Чорнописький
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Конституційно-правова норма та її відображення в Європейському праворозумінні Анотація
Євген Годованик
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Конституційно-правовий статус Президента України Анотація   PDF
Ярина Жукорська, Роман Тарасюк
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі Анотація   PDF
Віктор Миколенко
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Конструктивні особливості ст.163 Кримінального кодексу України «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер» Анотація   PDF
Ірина Єдинак
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО УСТРОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Андрій Васильович Грубінко
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства КОНЦЕПЦІЯ РІВНОПРАВНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУТАМИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
Андрій Галай
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Корпоративні права учасника господарського товариства: проблеми правової регламентації Анотація   PDF
Оксана Шевчук, Софія Бобер
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ЯК ПРЕДМЕТ ЗАПОВІТУ ТА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Бутрин-Бока
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Корупційні ризики: поняття та засоби їх мінімізації Анотація   PDF
Катерина Заїка
 
№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів Анотація   PDF
Микола Іванець
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ Анотація   PDF
Ніна Зіновіївна Рогатинська
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства ЛІГА АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ: ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ярина Михайлівна Жукорська
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства ЛІЗИНГОВІ КОМПАНІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ Анотація   PDF
Наталія Ментух
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Медіація: міжнародно-правові стандарти Анотація   PDF
Тетяна Подковенко
 
№ 1 (2019): Актуальні проблеми правознавства Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства Анотація   PDF
Тетяна Подковенко
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади Анотація   PDF
Тетяна Подковенко
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Межі прав та обов’язків суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом Анотація   PDF
В'ячеслав Волік
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в ЄС Анотація   PDF
Олександр Шевчук
 
126 - 150 з 375 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>