Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства КОНЦЕПЦІЯ РІВНОПРАВНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУТАМИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
Андрій Галай
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Корпоративні права учасника господарського товариства: проблеми правової регламентації Анотація   PDF
Оксана Шевчук, Софія Бобер
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ЯК ПРЕДМЕТ ЗАПОВІТУ ТА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Бутрин-Бока
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Корупційні ризики: поняття та засоби їх мінімізації Анотація   PDF
Катерина Заїка
 
№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів Анотація   PDF
Микола Іванець
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ Анотація   PDF
Ніна Зіновіївна Рогатинська
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства ЛІГА АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ: ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ярина Михайлівна Жукорська
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства ЛІЗИНГОВІ КОМПАНІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ Анотація   PDF
Наталія Ментух
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Медіація: міжнародно-правові стандарти Анотація   PDF
Тетяна Подковенко
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади Анотація   PDF
Тетяна Подковенко
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Межі прав та обов’язків суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом Анотація   PDF
В'ячеслав Волік
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в ЄС Анотація   PDF
Олександр Шевчук
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Мирова угода:новели національного цивільного процесуального законодавства Анотація   PDF
Наталія Бутрин-Бока, Андрій Чорний
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Міжнародний досвід взаємодії суб’єктів забезпечення муніципальної безпеки Анотація   PDF
Віталій Терехов
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Міжнародний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в інших державах Анотація   PDF
Катерина Ростовська
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Міжнародні фінансові організації як суб’єкти фінансової системи України Анотація   PDF
Валерія Миргород-Карпова
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання торговельної діяльності в Європі у ХІІ–ХІV ст Анотація   PDF
Олександр Гавриленко
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Міжнародно-правовий аспект розвитку наукової діяльності в зарубіжних країнах Анотація   PDF
Надія Христинченко
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД Анотація   PDF
Уляна Коруц
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Олена Ігорівна Мельничук
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Мінімальний споживчий бюджет: нормативно-правове визначення Анотація   PDF
Ігор Пирога
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Місце інноваційного права в сучасній системі права Анотація   PDF
Володимир Фрончко
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства МІСЦЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ВСТУПУ В СИЛУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Банах, Андрій Михайлович Сарахман
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Місце та роль системи права у національній правовій системі Анотація   PDF
Євген Годованик
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Місце та роль указів як підзаконних нормативно-правових актів в системі охорони природи Анотація   PDF
Борис Кіндюк
 
126 - 150 з 347 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>