Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Чудик
 
№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод» Анотація   PDF
Сергій Білоцький
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Робота з інформацією як елемент транспарентності в діяльності органів прокуратури Анотація   PDF
Наталія Рибалка, Святослав Мазурик, Галина Терещук
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Розбудова системи безоплатної правової допомоги в Україні Анотація   PDF
Ніна Рогатинська
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів Анотація   PDF
Тетяна Дракохруст
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми правознавства РОЗМЕЖУВАННЯ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ З МАСОВИМИ ЗАВОРУШЕННЯМИ Анотація   PDF
Роман Петрович Олійничук
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Розмежування групового порушення громадського порядку з самоправством Анотація   PDF
Роман Олійничук
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Розмір майнової шкоди і майнового становища потерпілого при кваліфікації малозначності діяння як межа між злочинною та формально злочинною поведінкою Анотація   PDF
Петро Гуменний
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Розслідування шахрайств, пов’язаних iз залученням коштiв громадян на будiвництво житла Анотація   PDF
Володимир Кустмарцев, Євген Ворко
 
№ 1 (2017): Актуальні проблеми правознавства Роль Великої Британії у нормативній фіксації спільної зовнішньої політики Європейського Союзу в Лісабонському договорі Анотація   PDF
Андрій Грубінко
 
№ 3 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА РОЛЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У 40-80-х рр. ХХ ст.: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Андрій Грубінко
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Роль та значення принципу верховенства права в адміністративно-деліктних відносинах Анотація   PDF
Євгеній Шульга
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Світовий досвід акцизного оподаткування та його імплементація в Україні в контексті детінізації економіки Анотація   PDF
Олександра Олійничук, Яна Швець
 
№ 2 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Свобода вираження поглядів та повага до суду в контексті практики Європейського суду з прав людини (теоретичне узагальнення рішень у справах «Барфод проти Данії», «Прагер і Обершлік проти Австрії», «Де Хаес і Гійселс проти Бельгії», «Перна проти Італії») Анотація   PDF
Надія Сташків
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства СЕРВІТУТ ЯК ВИД РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО Анотація   PDF
Валентина Слома
 
№ 2 (2016): Актуальні проблеми правознавства СЕРЕДОВИЩА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ВІД СКЛАДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ Анотація   PDF
Лариса Брич
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Система адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності Анотація   PDF
Віталій Кондратенко
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян України на професійну правничу допомогу Анотація   PDF
Ірина Хондогій
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Система євроатлантичної безпеки в умовах військово-політичного протистояння на Сході Європи Анотація   PDF
Андрій Грубінко
 
№ 4 (2017): Актуальні проблеми правознавства Система ідентифікаційних ознак почерку, можливості її удосконалення при проведенні почеркознавчої експертизи підписів Анотація   PDF
Юрій Пілюков
 
№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Система суб’єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю Анотація   PDF
Віталій Кондратенко
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Система та повноваження суб’єктів адміністративно-правового забезпечення надання освітніх послуг закладами вищої освіти Анотація   PDF
Ольга Сезонова
 
№ 2 (2017): Актуальні проблеми правознавства Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян Анотація   PDF
Тетяна Длугопольська
 
№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА Специфіка функціонування вищого антикорупційного суду в Україні: міжнародний досвід та українські реалії Анотація   PDF
Богдан Прокопів
 
№ 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів України Анотація   PDF
Богдан Прокопів
 
301 - 325 з 405 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>