Інформація про автора

Грицкевич, Сергій Геннадійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, Україна