Інформація про автора

Греченко, Володимир

  • № 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА - ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
    Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О. І. (друга половина ХІХ ст.)
    Анотація  PDF