Інформація про автора

Драгоненко, Анна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

  • № 4 (2018): Актуальні проблеми правознавства - КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ
    Дія Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї через практику Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України
    Анотація  PDF