Інформація про автора

Грубінко, Андрій, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету

  • № 3 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА - ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
    РОЛЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У 40-80-х рр. ХХ ст.: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
    Анотація  PDF