ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Петро Маланчук

Анотація


Аналізуються доктринальні положення кримінального права України. Розглядається питання про невідповідність міжнародних стандартів в галузі кримінального права і традиційних підходів до основних інститутів кримінального права України. У статті розглядаються питання теоретичного та практичного застосування кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб з урахуванням досвіду кримінального законодавства. Пропонуються шляхи вдосконалення національного кримінального законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб донині залишається дискусійною. Питання про доцільність запровадження такої відповідальності набуло актуальності після прийняття Верховною радою України Закону України від 23 травня 2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб». Зокрема, положеннями даного закону передбачається застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.


Ключові слова


юридичні особи, суб’єкт злочину, кримінальна відповідальність, кримінальний кодекс, покарання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ. Уголовное право: новые идеи / за ред. С. Г. Келина. Москва, 1994. С. 50-60.

Судова справа: підприємство за гратами: веб-сайт. URL: http://jurist.ua/?article/368 (дата звернення: 10.02.2020).

Крылова Н. Е. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции: предпосылки возникновения и основные черты. Вестник Московского университета. 1998. № 3. С. 69-80.

Михайлов О. О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н.: 12.00.08. Київ, 2008. 18 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради. 2001. № 25-26. С. 131.

Пан Дунмэй. Теория уголовной ответственности юридических лиц в КНР. Уголовное право. 2009. № 2. С. 30-35.