ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ З ІНШИМИ НАПРЯМКАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Ігор Козич

Анотація


В статті автор досліджує питання політики в сфері протидії злочинності та її підсистем (в т.ч. кримінально-правова політика), які займають своє важливе місце в державній політиці, виконуючи поставлене перед ними завдання протидії злочинності. Автор доходить до висновку, що кримінально-правова політика як підсистема політики в сфері протидії злочинності перебуває у двосторонньому зв’язку з відповідними напрямками державної політики. З одного боку, взаємодія існує у рамках правозастосовного процесу внаслідок бланкетності законодавства про кримінальну відповідальність, з іншого – кримінально-правова політика реагує в рамках інтегрованого регулювання відносин, що відносяться до інших напрямків державної політики, але потребують охорони в т.ч. кримінально-правовими засобами.


Ключові слова


політика в сфері протидії злочинності, кримінально-правова політика, функції кримінально-правової політики, напрямки державної політики.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Козич І. В., Микитин Ю. І. Договір у кримінально-правових відносинах. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія ; за заг.ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 399 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України від 20.12.2019 р. Офіційний вісник України. 2020. № 4. Т. 2. С. 358. Ст.194.

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України від 17.05.2018. Офіційний вісник України. 2018. № 51. C. 15. Ст. 1785.

Пояснювальна записка до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині». Номер, дата реєстрації: 2457 від 15.11.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67415&pf35401=510413 (дата звернення: 14.01.2020).

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf3511=67415&pf35401=510412 (дата звернення: 14.01.2020).

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (реєстр. № 2457 від 15.11.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf3511=67415&pf35401=511092 (дата звернення: 14.01.2020).

Висновок Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом щодо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (реєстр. № 2457 від 15.11.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 34?id=&pf3511=67415&pf35401=513074 (дата звернення: 14.01.2020).

Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (реєстр. № 2457). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf3511=67415&pf35401=515072 (дата звернення: 14.01.2020).