ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Юлія Павлюченко

Анотація


На підставі проведеного дослідження конкретизовано вимоги до реалізації органічної продукції на аграрному ринку та з’ясовано фактори, які впливають на правове регулювання ринку органічної продукції, зокрема обґрунтовано, що виробництво та обіг органічної продукції сприяють реалізації принципу екологізації аграрного виробництва та  що виробництво органічної продукції тісно пов’язане із впровадженням інновацій та ресурсозберігаючих технологій. У зв’язку з цим велике значення для розвитку вітчизняного ринку органічної продукції має забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності операторів ринку. Також розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання ринку органічної продукції. 


Ключові слова


ринок, органічна продукція, реалізація органічної продукції, сертифікація, маркування, обіг органічної продукції, екологічні інновації.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Органічне виробництво в Україні. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. 2019. 7 листопада. URL: https://agro.me.gov.ua/ua (дата звернення 26.02.2020).

Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 20-21. Ст. 721 (втратив чинність).

Милованов Є.В. Правові засади регулювання органічного виробництва країнах ЄС. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 117-125.

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10 липня 2018 р. № 2496-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 36. Ст. 275.

Словник української мови: у 11 томах / АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; редкол.: І.К. Білодід (голова) та ін. К.: Наукова думка. 1970-1980. Т. 5. 1974. 840 с. URL: http://sum.in.ua/s/obigh (дата звернення 20.02.2020).

Мельничук О.Ф., Мельничук М.О. Правове регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка. Фінанси. Управління: Актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 98-108.

Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу: постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2020 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/87-2020-%D0%BF (дата звернення 26.02.2020).

Ткаченко Р. Евроинтеграция в Раде: ударная неделя после критики ЕС. Сайт: Європейська правда. 2017. 20 июня. URL: www.eurointegration.com.ua. (дата звернення 20.02.2020).

Про затвердження державного логотипа для органічної продукції: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 22 лютого 2019 року № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0261-19 (дата звернення 26.02.2020).

Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції: постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-2019 (дата звернення 25.02.2020).

Оверковська Т. Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 94-98.

Соколюк С.Ю. Інституційне забезпечення виробництва органічної аграрно-промислової продукції. Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 444-448. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9950 (дата звернення 25.02.2020).

Коваль І.Ф. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення. Теорія та практика інтелектуальної власності. 2017. № 1. С. 37-45.

Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за заг. ред. А.М. Статівки. Харків: Право, 2018. 412 с.