ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ТА В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Ольга Зигрій, Софія Копча

Анотація


Статтю присвячено дослідженню земельного законодавства щодо врегулювання земельних прав громадян України. Виявлено практичні аспекти та проведено аналіз багатьох правових питань щодо регулювання земельних прав та наведено приклади досліджуваного питання в країнах близького зарубіжжя


Ключові слова


землекористування, земельне законодавство, право власності, регулювання земельних прав, гарантії прав на землю.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zyhrii O., Kovalchuk Yu. Legal Basis of Land Market Regulation in Modern Ukraine. Eurasian Academic Research Journal. 2018, № 2 (20). pp. 22- 27.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. Відомості Верховної Ради України, 2002. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page (дата звернення: 20.01.2020).

Зигрій О. Законодавче забезпечення процесу становлення та функціонування ринку землі в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2019. №2. С. 117-122.

Зигрій О. Особливості позитивних дії держави в контексті розуміння прав людини. Guarantee and Protection of Fundamental Human Rights as an Integral Element of the Integration of Ukraine in the EU. Olsztyn, 2019. С. 403-410.

Зигрій О. Правові засади становлення та особливості функціонування ринку землі в умовах викликів глобалізації: моногр. Stalowa Wola, 2017. S. 297-314. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25084 (дата звернення: 20.01.2020).

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141.

Кравцов І. Права власності в Україні. Київ, 2019. С. 47-48.

Мартин А. Г. Державне регулювання ринку земель: принципи, завдання, механізми. Землеустрій і кадастр, 2008. №1. С. 35-41.

Мірошниченко А.М. Земельне право України: підручник. Київ: Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2009. 712 с.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; за заг. ред. В.В. Медведчука. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 656 с.

Федун А. Право постійного користування землями: між минулим та майбутнім. веб-сайт. URL: http://аgroportаl.uа/uа/viеws/blogs/prаvo-postoyаnnogo-polzovаniyаzеmlyаmi-mеzhdu-proshlym-i-budushchim (дата звернення: 22.01.2020).