ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ

Василь Варавка

Анотація


У статті розглянуто проблеми првового регулювання смарт-контрактів як форми цивільно-правового договору. Встановлено, що незважаючи на зростаючу популярність смарт-контрактів, їх правове регулювання у світі та Україні практично відсутнє. Більшість країн світу намагаються регулювати смарт-контракти законодавством про цінні папери та фінансові інструменти, яке не відповідає ні економічному, ні юридичному змісту смарт-контракту. Зроблено висновки, що Україні потрібно визнати найпоширеніші криптовалюти офіційним засобом платежу, а також випустити свою державну криптовалюту. Правове регулювання токенів, що використовуються для залучення фінансування, повинно бути аналогічним до правового регулювання боргових цінних паперів.  Необхідно внести зміни до цивільного законодавства в частині визначення смарт-контракту одним із видів цивільно правового договору, що виражений у формі програмного коду і автоматично виконується у розподіленій мережі. Для мінімізації недоліків необхідно передбачити обов’язкову ідентифікацію сторін смарт-контракту, а також запровадити обов’язковий електронний текстовий додаток до смарт-контракту, в якому будуть визначатися істотні умови договору, і який матиме юридичну силу у випадку виникнення помилки програмного коду та необхідності вирішення суперечностей між сторонами у судовому порядку.


Ключові слова


смарт-контракт, криптовалюта, токен, первинне розміщення токенів, юридична сила смарт-котракту, правове регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Деякі питання посилення безпеки зберігання та захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і системи

електронних торгів з реалізації арештованого майна: Розпорядження КМУ від 24.05.2017 р. № 353-р / Кабінет міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250015228 (дата звернення: 19.10.2019).

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення: Постанова КМУ від 21.06.2017 №688 / Кабінет міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2017-п (дата звернення: 20.10.2019).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17.01.2018 №67-р / Кабінет міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 20.10.2019).

Баранов О.В. Інтернет речей: правові проблеми застосування розумних контрактів. Інформація і право. 2017. №4(23). С. 26–40.

Бойко Н. Смарт-контракти – чи справді договори та чи дійсно “розумні” / Національна асоціація адвокатів України. 2018. URL: http://unba.org.ua /publications/3169-smart-kontrakti--chi-spravdi-dogovori-ta-chi-dijsno-rozumni.html (дата звернення: 19.10.2019).

Корж І. Смарт-контракти як інноваційний правовий інструмент. Businesslaw.org: веб-сайт. URL: https://www.businesslaw.org.ua/smatr-contracts-as-a-legal-innovative-tool (дата звернення: 20.10.2019).

Марутян Р. Україна серед країн-лідерів з впровадження технології блокчейн. Matrix: веб-сайт. URL: https://matrix-info.com/2018/01/30/ukrayina-sered-krayin-lideriv-z-vprovadzhennya-tehnologiyi-blokchejn (дата звернення: 25.10.2019).

Митько В. Де біткоїн є національною валютою? Howtobuycoin.com: веб-сайт. URL: https://howtobuycoin.com/bitcoin/bitcoin-official-cryptocurrency (дата звернення: 19.10.2019).

Тарасюк А. Смарт-контракти серед юристів. Електронний журнал Юрист&Закон. 2017. №21. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine-article/EA010426 (дата звернення: 21.10.2019).

Толкачев А. Позиции регуляторов мира касательно ICO и криптовалют: аналитический обзор. Deloitte: веб-сайт. URL: https://www2.deloitte.com/ ru/ru/pages/tax/articles/2017/ico-alert.html (дата звернення: 03.11.2019).

Криптовалюты, блокчейн и макроэкономическая устойчивость. / Евразийская экономическая комиссия. 2018. URL: http://www. eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents (дата обращения: 10.11.2019).

Самые успешные ICO за всю историю их проведения. Habr.com: веб-сайт. URL: https://habr.com/ru/post/339822 (дата обращения: 18.10.2019).

Смарт-контракты: аналитический обзор / Центральный банк Российской Федерации. 2018. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/47862/ SmartKontrakt_18-10.pdf (дата обращения: 19.10.2019).

Українські компанії на ICO. Minfin.com.ua: веб-сайт. URL: https://minfin.com.ua/ua/2018/03/10/32649004 (дата звернення: 19.10.2019).

Nick Szabo. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets. Semanticscholar.org: web-site. 1996 URL: https://www.semanticscholar.org/paper /Smart-Contracts-%3A-Building-Blocks-for-Digital-Szabo/9b6cd3fe0bf5455dd44ea3 1422d 015b003b5568f (accessed: 20.10.2019).

Impact of digital innovations on the processing of electronic payments and contracting: an overview of legal risks / European Central Bank. 2017. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp16.en.pdf?344b9327fec917bd7a8fd70864a94f6e (accessed: 19.10.2019).