КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Тетяна Сліпченко

Анотація


У статті досліджені передумови і особливості формування законодавства України у сфері кібербезпеки, визначені проблеми та перспективи його подальшого розвитку з точки зору оцінки наявних небезпек та загроз. Визначені напрями адаптації чинного законодавства про кібербезпеку до стандартів ЄС у межах реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано досвід європейських країн щодо законодавчого забезпечення у сфері кібербезпеки, доведено доцільність розвитку договірного державно - приватного партнерства в сфері захисту кіберпростору. Визначено напрями розвитку національної системи кіберзахисту: вдосконалення правової основи кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури; впровадження системи незалежного аудиту інформаційної безпеки; розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки.


Ключові слова


інформаційна безпека, кіберпростір, кібербезпека, договірне державно-приватне партнерство, імплементація міжнародних норм.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України №2163-VIII від 05.10.2017 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 45. 403 с.

ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 (ISO/IEC 27032:2012, IDТ) «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки». 27.12.2016. №448. URL: http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69128 (дата звернення: 02.02.2020).

Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: Монографія / Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. Харків: Майдан, 2017. 244 с.

Кибербезопасность: рекомендации для ЕС. URL://http://www.lawtrend.org/in formation-access/blog-information-access/kiberbezopasnost-rekomendatsii-dlya-es (дата обращения: 02.02.2020).

Ліпкан В. А., Ліпкан О. С. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. навч.посіб. Вид 2-ге, перероб. і допов. Київ. 2018. 400 с.

Лук’янчук. Р. В. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 4. С. 50–56.

Пантин В. И., Кардава Н. В. Кибербезопасность: проблемы формирования единой политики в Европейском Союзе. Вестник Пермского университета. Политология. 2018. № 3 . С. 5–18.

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace (2017). URL://http://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf (Last Accessed: 02.02.2020)

ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cyber- security. URL: www.iso.org/standard/44375.html. (Last Accessed: 02.02.2020).

Regulation (EU) 2019/881 of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act). Official Journal of the European Union. L 151/15, 7.6.2019