ЩОДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Андрій Новицький

Анотація


Новицький А. Щодо питання структуризації інформаційного права як наукової категорії.

 

Досліджено теоретичні питання структуризації інформаційного права як наукової категорії в частині визначення чіткої взаємодії окремих структурних елементів та встановлення зв’язків між цими частинами.

 

Новицкий А. К вопросу структуризации информационного права как научной категории.

 

Исследовано теоретические вопросы структурирования информационного права как научной категории в части определения четкого взаимодействия отдельных структурных элементов и установления связей между этими частями.

 

.

Novytsky A. On the issue of structuring information law as a scientific category.

 

This article is devoted to the theoretical aspects of information law structuration as a scientific category in the determination of an interaction between individual structural elements and establishing linkages between these parts.

 


Ключові слова


структура інформаційного права; систематизація; інформаційне законодавство; теорія інформаційного права.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основи інформаційного права України: навч. посіб. / В. Цимбалюк, В. Гавловський, В. Брижко [та ін.] ; за ред. М. Швеця. – 2-ге вид. (переробл. і доп.) – К. : Знання, 2009. – 414 с.

Селезньова О. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України : моногр. / О. Селезньова. – Чернівці : Місто, 2014. – 408 с.

Цимбалюк В. Кодифікація інформаційного законодавства України: дис... на здобуття докт. юрид. наук : 12.00.07 / В. Цимбалюк. – К., 2012. – С. 376.

Цимбалюк В. Інформаційне право (основи теорії і практики) : моногр. – К. : «Освіта України», 2010. – 388 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.