ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Оксана Росоляк, Наталія Дрижак

Анотація


У статті піднімаються питання функціонування та впровадження нових механізмів фінансування закладів вищої освіти в умовах реформування даної галузі. Автори наголошують, що новий підхід до джерел та процедури фінансування вищої школи є серйозним викликом для навчальних закладів та рушійною силою для зміни традиційних шаблонів мислення. Проте, для раціоналізації управлінських освітніх процесів, першочергово, слід вжити необхідних заходів для впровадження розпочатих реформ у сфері вищої освіти.


Ключові слова


освіта, вища освіта, фінансування вищої освіти, реформування вищої освіти, розподіл бюджетних коштів.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Єрфорт О. Ю. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості. Фінанси України. 2018. Вип. 10. С. 44-53.

Про вищу освіту: Закон України від 16 січня 2020 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 12.02.2020).

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти: Закон України від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20 (дата звернення: 12.02.2020)..

Поляновський Г. А. Стратегічні орієнтири вдосконалення фінансування державних закладів вищої освіти України. Бізнес Інформ. 2019. Вип. 5. С. 185-191.

Попович Л. О. Характеристика механізму фінансування закладів вищої освіти. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 142-147.

Терещенко Г. М. Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів. Освітня аналітика України. 2018. Вип. 3. С. 108-127.

Чирва О. Г. Удосконалення управління фінансовим забезпеченням закладів вищої освіти. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер., 25лютого 2019 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 488–491.

Ящук Т. А. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти в Україні. Молодий вчений. 2018. Вип. 1 (53). С. 1026–1030.

Більше грошей – сильнішим. МОН опублікувало розподіл державного фінансування університетів у 2020 році: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci (дата звернення: 17.02.2020)..