ЛУДОМАНІЯ ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ КОНТЕКСТИ

Олександра Олійничук, Сергій Хом’юк

Анотація


У даній статті розглянуто ігрову залежність як загрозу безпеці держави. Охарактеризовано ігрову манію як соціальну проблему. Розглянуто причини виникнення залежності від азартних ігор та стадії її перебігу. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання грального бізнесу в Україні. Розроблено модель впливу нелегального грального бізнесу на рівень економічної безпеки держави. Обґрунтовано доцільність легалізації інфраструктури грального бізнесу, що повинна супроводжуватися створенням і підтримкою видів діяльності, соціально значущих для громадян. Запропоновано заходи із регулювання грального бізнесу в Україні, ґрунтуючись на успішному світовому досвіді протидії поширенню ігрової залежності.


Ключові слова


ігрова залежність, лудоманія, гральний бізнес, правове регулювання, соціальна безпека, економічна безпека

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дідик Н. М. Соціально-педагогічна профілактика ігрової залежності. Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 230-233.

Заболотна Н. Азартні ігри в Україні. На які жертви йдуть заради бюджету. НВ. 15.12.2015. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/azartni-igri-v-ukrajini-na-jaki-zhertvi-jdut-zaradi-napovnennja-bjudzhetu-85925.html (дата звернення: 10.02.2020).

Золотова Г. Д. Сутність і зміст ігрової залежності дітей. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 19(2). С. 204-212.

Ильин Е. П. Психология риска. «Питер». 2012. URL: https://books.google.com.ua/books?id=TmlXWlWG8IYC&pg=PA129&lpg=PA129&dq (дата звернення: 10.01.2020).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 09.02.2020).

Лугіна Н. А., Китун А. Особа з ігровою залежністю як потерпілий від злочину зайняття гральним бізнесом. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 136-141.

Пінчук І. Ігрова залежність – стара проблема сучасності. 2018. URL: http://opnl.cn.ua/ (дата звернення: 16.01.2020).

Про заборону грального бізнесу в Україні : Закон України від 15.05.2009 р. № 1334-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-17 (дата звернення: 03.02.2020).

Проект Закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор №2285 від 17.10.2019 р. URL.: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67118 (дата звернення: 10.02.2020).

Самардакова Г.О. Залежність від азартних ігор. URL: http://knmu.kharkov.ua/uk/node/628. (дата звернення: 07.02.2020).

Столяренко А. М., Підлубний В. Л. Функціональні особливості головного мозку та психофізіологічних реакцій у хворих на ігрову інтернет-залежність. Медична психологія. 2018. Т. 13, № 4. С. 8-11.

Табачніков С. І., Осуховська О. С., Харченко Є. М., Пріб Г. А., Синіцька Т. В., Кіосєва О. В., Чепурна А. М. Поширеність ігрової залежності серед підлітків та молоді України та її вплив на психічне здоров’я цього контингенту населення. Архів психіатрії. 2014. Т. 20, № 3. С. 111-114.

Харченко І. І. Психологічні особливості ігрової й інтернет-залежності як загрозливі фактори сучасної молоді. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 2011. № 3-4. С. 140-143.

Чайка А., Соколов О., Стераж Т. Гравцям вийти із сутінків. Навіщо Україні легалізація грального бізнесу. УНІАН. 21.10.2019 р. URL: https://www.unian.ua/society/10726749-gravcyam-viyti-iz-sutinkiv-navishcho-ukrajini-legalizaciya-gralnogo-biznesu.html. (дата звернення: 15.01.2020).

Чебаненко О. Законопроект по азартних іграх збільшує ризики поширення лудоманії в Україні – Інститут майбутнього. УНІАН. 13.11.2019 р. URL: https://www.unian.ua/society/10753008-u-sluzi-narodu-poyasnili-chomu-hochut-skasuvati-obov-yazkoviy-prizov-do-armiji.html. (дата звернення: 04.02.2020).

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. URL: http://apps.who.int/classifications/icd10/ browse/2016/en (дата звернення: 03.02.2020).