ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОПОРЯДКУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Владислав Коломієць

Анотація


Досліджено основи функціонування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та необхідність приведення військової сфери України до міжнародних вимог. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду організації діяльності військової поліції у США, Франції, Німеччині та Швейцарії. Привернуто увагу до необхідності реформування Військової служби правопорядку ЗСУ у військову поліцію з урахуванням стандартів країн-членів НАТО у даній сфері.


Ключові слова


військова поліція, військова юстиція, правопорядок, Збройні Сили України, міжнародний досвід.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Котляренко О. Перспективи формування військової поліції як складової системи військової юстиції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 1. С. 56-64.

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 07.03.2002 № 3099-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14 (дата звернення: 12.02.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів»: Указ Президента України № 311/2008 від 8 квітня 2008 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008 (дата звернення: 12.02.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#n10 (дата звернення: 14.02.2020).

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави : Указ Президента України від 8 листопада 2019 року №837/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 (дата звернення: 13.02.2020).

Мельник С. Система військової юстиції в країнах членах НАТО: теоретичні та практичні аспекти. Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2019. С. 57-64.

The Military Policeman. URL: https://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/FM19-5%2859%29.pdf (дата звернення: 12.02.2020).

Военная полиция США. Портал “Современная армия”: веб-сайт. URL: http://www.modernarmy.ru/article/370/voennaya-policia-ssha (дата звернення: 16.02.2020).

Невдачинов А. Особый род войск с широкими полномочиями. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2004-09-17/3_police.html (дата звернення: 16.02.2020).

French National Gendarmerie. URL: http://www.fiep.org/ http://www.fiep.org/member-forces/french-national-gendarmerie/ (дата звернення: 18.02.2020).

German Military Police. URL: https://mpcoe.org/ https://mpcoe.org/GERMANY (дата звернення: 18.02.2020).

German Military Police. URL: http://home.mweb.co.za/re/redcap/germany.htm (дата звернення: 19.02.2020).

Ліскович М. Військова поліція: що це таке та навіщо Україні її створювати. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814484-vijskova-policia-so-ce-take-ta-naviso-ukraini-ii-stvoruvati.html (дата звернення: 22.02.2020).