ІНСТИТУТ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ ДОБРОБУТУ: БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Ольга Карапетян

Анотація


У статті розглядається діяльність найбільших суверенних фондів добробуту і проводиться аналіз функцій, завдань та ризиків пов’язаних із діяльністю суверенних фондів добробуту. Порушуються питання мотивації таких фондів, їх впливу на основних учасників фінансового ринку в контексті впливу на економічну безпеку. Аргументовано, що на рубежі четвертої науково-технічної революції, необхідно звернути увагу на багаторічний досвід управління державними резервами для визначення основних тенденцій розвитку суверенних фондів. Крім того, окрему увагу було приділено кількісній оцінці впливу різноманіття економічних чинників на функціонування суверенних фондів. У статті представлено опис основних тенденцій розвитку і проблем функціонування найбільших суверенних фондів світу. Акцентовано увагу на ключових проблемах функціонування суверенних фондів та визначено основні ризики їх діяльності. Визначено організаційно-правові засади формування суверенних фондів добробуту та окреслено перспективні напрямки покращення їх діяльності. 


Ключові слова


суверенні фонди добробуту, економічна безпека інвестиційна стратегія, бюджетна політика, ресурсні (сировинні) фонди, нересурсні фонди.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Global Financial Stability. International Monetary Fund Report. 2017. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/pdf/chap1.pdf (дата звернення: 20.09.2018).

Сайт міжнародної робочої групи суверенних фондів добробуту. URL: http://www.iwg-swf.org (дата звернення: 12.04.2018).

Дем’янчук Д.О. Фонди суверенного добробуту як антикризовий стабілізатор економіки (світовий досвід та перспективи функціонування в Україні). Науковий вісник Академії муніципального управління. 2013. Вип. 1. С. 184–192.

Підгурська О. Сутність та етапи розвитку фондів суверенного добробуту. Ефективна економіка. 2012. № 10.

Agaciro Development Fund. Santiago Principles Self-Assessment Report. URL:

http://www.ifswf.org/assessment/rwanda (дата звернення: 15.01.2019).

An Introduction To Sovereign Wealth Funds. URL: https://www.investopedia.com/articles/economics/sovereign-wealth-fund.asp (дата звернення: 01.04.18).