КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

Оксана Вівчар, Володимир Гевко

Анотація


Досліджено теоретико-прикладні аспекти фінансової безпеки системи підприємницьких структур на основі інформаційно-аналітичного підходу в сучасних постконфліктних умовах; виявлено специфіку інформаційно-аналітичної підсистеми фінансової безпеки підприємства на основі застосування інтегрованої оцінки; обґрунтовано особливості багатовекторного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств в контексті виокремлення комплексу заходів щодо її зміцнення.


Ключові слова


фінансова безпека, система підприємницьких структур, інформаційно-аналітичне забезпечення, оцінка індикаторів фінансової безпеки підприємств, багатовекторний механізм інформаційно-аналітичного забезпечення.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрушків Б. М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія. Тернопіль: Тернограф, 2012. 456 с.

Білокомірова Я. М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. №29. С. 308-312.

Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль, ФОП Паляниця В. А., 2018. 515 с.

Мельник С. І. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/6_pni_2016/ (дата звернення: 20.01.2020).

Степанова О. М., Дегтярова Л. М. Інформаційна безпека в умовах розвитку інформаційної системи. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jkobskaspuibitstream/123456789/685/I/II.pdf. (дата звернення: 20.01.2020).

Яремова М. І. Удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2013. №1. С. 98-102.