СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА В УМОВАХ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Віктор Савенко

Анотація


У статті проаналізовані загальнотеоретичні юридичні моделі правової реальності як лінійного явища, притаманного науковому розумінню юриспруденції, досліджено принципи побудови галузевої системи права в парадигмі його сучасного розуміння; охарактеризовано природу, сутність та ознаки правової реальності як наукової категорії; розглянуто структурні моделі реалізації норм права в умовах правової реальності.


Ключові слова


правова реальність, галузі права, моделі правової реальності,система права, правосвідомість, суспільство.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Савенко В. В. Правова реальність як форма організації деонтологічного буття сучасного соціуму. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. Київ, 2014. № 3–4. С. 111–116.

Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Москва: Nota Bene, 2000. 576 с.

Протасов В. Н. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. Москва: Новый юрист, 1999. 240 с.

Правоведение: учеб. для вузов / под ред. М. И. Абдулаева. Москва: Финансовый контроль, 2004. 561 с.

Проблема человека в современной философии / под ред. Щекалова И. А. Харьков, 1999. 22 с.

Проблемы общей теории права и государства: учебник / Под ред. проф. В.С. Нерсесянца. Москва: Норма, 2004. 832 с.

Григорьева И. В. Теория государства и права: учеб. пособие. Тамбов, 2009. 304 с.

Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. Москва: Юристъ, 2003. 592 с.

Теория государства и права / под ред. А. С. Пиголкина. Москва: Городец, 2003. 544 с.

Бибихин В. В. Введение в философию права. Москва, 2005. 345 с.