ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ В КРАЇНАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Андрій Грубінко, Анна Кучер

Анотація


Досліджено особливості правового забезпечення функціонування парламентської опозиції в країнах англо-американської та романо-германської правових систем. В процесі вивчення проблеми застосовано як головний метод компаративний аналіз. Виявлено і досліджено характерні риси організації парламентської опозиції зарубіжних країн.


Ключові слова


правове забезпечення, парламентська опозиція, країни романо-германської правової системи, країни англосаксонської правової системи, виконавча влада.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька, Л. Угрин, О. Красівський, Г. Ткаченко / за ред. Б. Кухти. Львів: Кальварія, 2003. 500 с.

Resolution 1601 (2008). Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17626& lang=en (дата звернення: 03.02.2020).

Glossary Parliament UK. URL: http://www.parliament.uk/site-information/glossary/opposition-the/ (дата звернення: 04.02.2020).

Ministers of the Crown Act 1975. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/26/contents (дата звернення: 05.02.2020).

House of Commons (Administration) Act 1978. URL: https://www.publications.parliament.uk/pa/cm197879/cmacts/036/19780036.htm

Intelligence Services Act 1994. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/ 13/section/10 (дата звернення: 10.02.2020).

UK's Ministerial Code. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/579752/ministerial_code_december_2016.pdf (дата звернення: 09.02.2020).

Правова регламентація опозиційної діяльності в зарубіжних країнах. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ejournals/FP/2009-3/09bimvzk.pdf (дата звернення: 10.02.2020).

Ministerial and other Salaries Act 1975. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/27/enacted (дата звернення: 10.02.2020).

Die Rolle der Opposition in der Demokratie. URL: https://www.bundestag.de/blob/419236/64f376df7bf65033d059668e3e8614f2/wd-3- 285-06-pdf-data.pdf (дата звернення: 12.02.2020).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: https://dejure.org/gesetze/GG (дата звернення: 13.02.2020).

Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/btgo_1980/index.html (дата звернення: 16.02.2020).

Strafgesetzbuch. URL: https://dejure.org/gesetze/StGB/92.html (дата звернення: 12.02.2020).

Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. URL: http://www.landesrechthamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr (дата звернення: 15.02.2020).

Abgeordnetengesetz, AbgG. URL: http://www.buzer.de/gesetz/2348/a33317.htm (дата звернення: 16.02.2020).

Opposition in Parliamentary Democracies: British and Japanese Political Parties in Comparison. URL: http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/ 417/1/asia-38_215-238.pdf (дата звернення: 16.02.2020).

Constitution of Japan. URL: http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_ government_of_japan/constitution_e.html (дата звернення: 17.02.2020).

Parliamentary Opposition in Nonparliamentary Regimes. URL: http://www.pitt.edu/~smorgens/papers/parliamentary%20opposition.pdf (дата звернення: 19.02.2020).

Мустафин А. Оппозиция ее Величества. Зеркало недели. 2007. № 2 (631). 20 янв.

Петренко О. Парламентська опозиція: європейський досвід і Україна. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. Вип. № 12. С. 146–152.

Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 264 с.