Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу: законодавче врегулювання та проблемні питання практичного застосування

Мар’яна Сарахман

Анотація


У даній науковій статті висвітлено питання регулювання правових відносин, що виникають у зв’язку із публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу, викладено ряд проблемних питань, які виникають на практиці у зв’язку із застосуванням даного правового інституту (зокрема, питання відмежування публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу від оголошень, маркетингових акцій; питання точного формулювання обіцянки виплати винагороди та її форми тощо), окреслено окремі порівняльні аспекти законодавчого регулювання інституту публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу України та зарубіжних країн, за результатами чого запропоновано внести зміни до цивільного законодавства України.


Ключові слова


публічна обіцянка винагороди, без оголошення конкурсу, недоговірне зобов’язання, односторонній правочин, судова практика, проблемні питання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Иоффе О. С. Обязательственное право. Москва: Юрид. лит., 1975. 880 с.

Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963. № 1540-VI. URL: https: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06 (дата звернення 15.11.2019).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003. № 435-IV.URL: https: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20060220/stru (дата звернення 15.11.2019).

Єрделевский А. М. Публичний конкурс. Законность. 2000. № 8. URL: https://www.lawmix.ru./com/6767(дата звернення 19.11.2019).

Ухвала апеляційного суду Чернігівської області від 22.03.2017 у справі №750/9677/16-ц. URL: https://http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 65535158 (дата звернення 15.11.2019).

Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 240 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Бек Ю.Б., Богдан Й.І., Григоровська Л.В. та ін.; за ред. В. М. Коссака. Київ: Істина, 2004. 975 с.

Ткач І. В. Участь держави у зобов’язаннях з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2012. Вип. 19 Том 2. С. 130-133.

Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 07.12.1998 № 218-3. URL: https: http://xn----7sbakgchdukjdc8auvwj.xn--90ais/statya-925 (дата звернення 15.11.2019).

Цивільний кодекс Республіки Молдова від 06.06.2002 №1107. URL https: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/md/md149ru.pdf (дата звернення 15.11.2019).

Цивільний кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 № 51-Ф3. URL: https: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата звернення 17.11.2019).

Цивільний кодекс Республіки Казахстан від 27.12.1994 № 269-ХІІ. URL: https: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061 (дата звернення 18.11.2019).

Цивільний кодекс Грузії від 26.06.1997 № 786. URL: https: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/31702/75/ru/pdf (дата звернення 18.11.2019).