Право господарського відання в системі речових суб’єктивних цивільних прав

Надія Москалюк

Анотація


Стаття присвячена праву господарського відання в системі речових суб’єктивних цивільних прав. Автором аналізується нормативно-правове забезпечення права господарського відання в історичній ретроспективі: від першої згадки в Законі СРСР «Про власність в СРСР» від 6 березня 1990 року до сучасного періоду розвитку цивілістики. Особлива увага приділена питанню змісту права господарського і його співвідношення з іншими речовими правами.

Ключові слова


державна власність, речові права, господарське відання, реалізація повноважень власника.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дзера О.В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 872 с.

Закон СРСР «Про власність в СРСР» від 06.03.1990 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1305400-90 (дата звернення: 12.11.2019).

Закон України «Про власність» від 07.02.1991 року. Втратив чинність на підставі Закону №997-V від 27.04.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (дата звернення: 12.11.2019).

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року. Втратив чинність на підставі Кодексу №436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12 (дата звернення: 14.11.2019).

Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31 грудня 1992 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KMD92024?ed=1994_02_25 (дата звернення: 15.11.2019).

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 15.11.2019).

Майданик Р. А. Речове право: підручник. Київ: Алерта, 2019. 1102 с.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; за ред.. О.П. Подцерковного. Харків: Одіссей, 2010. 640 с.