Відповідальність сторін за порушення умов договору перевезення: цивільно-правовий аспект

Петро Заставний

Анотація


У статті розглянуто основні законодавчі положення, що стосуються регулюванні договірних відносин у сфері перевезення багажу та пасажирів. Визначено умови настання цивільно-правової відповідальності за порушення умов договору перевезення. Проаналізовано відповідальність перевізників за порушення умов договору перевезення. Досліджено питання відповідальності пасажирів у разі порушення законодавства у сфері надання послуг  перевезення.


Ключові слова


договір перевезення, перевізник, пасажир, відповідальність, відшкодування шкоди.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бубіна А. І. Деякі особливості відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок дорожньотранспортної пригоди. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 507-511.

Гришко У. Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира. Цивільне право і процес. 2018. №11. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/4.pdf (дата звернення: 18.10.2019).

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 18.10.2019).

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.10.2019).

Узагальнення судової практики у спорах про відшкодування шкоди, завданої в наслідок ДТП, від 01 грудня 2014 року. URL: https://cr.vn.court.gov.ua/sud0228/uzag/145284/ (дата звернення: 18.10.2019).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 22.10.2019).

Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. Київ: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. 736 с.