Антикорупційна політика держави: адміністративно-правовий аспект

Юрій Зарембський

Анотація


У статті досліджуються адміністративно-правові аспекти функціонування системи здійснення антикорупційної політики держави. Надано теоретико-правову характеристику правових відносин в Україні, виокремлено їх основні ознаки.

Також  розглядаються  основні проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. Проаналізована інституційна реформа органів державного управління, що здійснюють реалізацію антикорупційної політики. З’ясовано роль нових антикорупційних органів та встановлено вплив неурядових організацій на підвищення ефективності роботи органів публічного управління у вирішенні проблем протидії та запобігання корупційних проявів. Визначено умови для успішної реалізації антикорупційної політики в Україні.

У ході дослідження розроблено шляхи та конкретні заходи щодо здійснення та покращення антикорупційної політики держави. Визначені ключові проблеми та помилки проведення державою антикорупційної політики.


Ключові слова


корупція, протидія корупції, реформи, антикорупційне законодавство, правова держава, правоохоронні органи, громадянське суспільство.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


ЗУ «Про запобігання корупції»: Закон України від 14 жовтня 2014р. Київ: Відомості Верховної Ради України. 2014. №49. Ст. 2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 12.11.2019).

Прохоренко О. Я. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): науково-практичний журнал. 2002. № 6. С. 35-44. URL: http://www.dy.nayka.com.ua (дата звернення: 12.11.2019).

Радіца О. А. Теоретичні основи економічної мотивації корупційних проявів як загроза конкурентному розвитку економіки України. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: cборник научных трудов (Тернопіль, 2013). Тернопіль, 2013. Ч.1. C. 318-321. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/ (дата звернення: 13.11.2019).

Лашкет С. Протидія корупції в Україні: сучасний стан, проблемні питання та шляхи їх врішення. Збірник наукових праць Національної академії СБ України. 2014. №52. С. 99-106. URL: https://protocol.ua/ (дата звернення: 15.11.2019).

Маркєєва О. Д. Антикорупційна політика в Україні: проблеми та перспективи. URL: http://sp.niss.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2019).

Хмара О., Волошина А. Антикорупційна політика в Україні: доповідь від платформи громадянського суспільства. URL: http://www.eesc.europa.eu/ (дата звернення: 17.11.2019).

Баланда А. Л., Пшеничний В. Г. Соціальний контекст політичної корупції. Збірник наукових праць Національної академії СБ України. 2010. № 36. С. 19-26. URL: https://works.doklad.ua/ (дата звернення: 12.11.2019).