Теоретико-правовий зміст генези антикорупційного законодавства в Україні

Максим Грещук

Анотація


Автор досліджує загальнотеоретичні засади становлення та розвитку сучасного антикорупційного законодавства України. У дослідженні виокремлено базові елементи протидії корупції, нормативно-правове регулювання яких аналізується в публікації: національна нормативно-правова база, міжнародне нормативно-правове регулювання та громадський контроль.

У публікації проаналізовано засади боротьби з корупцією, визначені у провідних міжнародних нормативно-правових актах, ґенезу розвитку національної нормативно-правової бази щодо боротьби з корупцією. Проведено порівняльний аналіз положень Закону України «Про запобігання  корупції» та попереднього базового законодавчого акту «Про засади запобігання та протидії крупції».

Проаналізовано механізми участі громадськості у запобіганні та протидії корупції та висловлено авторські міркування щодо громадського контролю у даній сфері та запропоновано комплекс модернізаційних державноуправлінських заходів протидії корупції.


Ключові слова


корупція, антикорупційне законодавство, нормативно-правове регулювання, запобігання, протидія, правопорушення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Хмара О. Про що сигналізують Україні нові дані Індексу корупції від Transparency International? Апостроф. 04.12. 2014. URL: http://apostrophe.com.ua/article/politics/2014 – 12 – 04/pro – scho – signalzuyut – ukran – nov – dan – ndeksu – korupts – vd – transparency – international/894 (дата звернення: 19.11.2019).

Ніжинська І. С. Міжнародні конвенції як засіб боротьби з корупцією. Наше право. 2013. № 12. С. 174-179.

Official website The Organisation for Economic Co – operation and Development (OECD) / Стамбульський план дій з боротьби проти корупції для Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизської Республіки, Російської Федерації, Таджикистану та України. URL: www.oecd.org/countries/ukraine/43846543.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р. (Рада Европи) (ратифіковано Законом України № 252 – V (252 – 16) від 18.10.2006 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (дата звернення: 21.11.2019).

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (Рада Европи) (ратифіковано Законом України № 2476 – IV (2476 – 15) від 16.03.2005 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102 (дата звернення: 23.11.2019).

Суханов В. 10 лет конвенции ООН против коррупции: успехи и вызовы. Миропорядок. 2013. №10. C. 181-184.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р. (Рада Европи) (ратифіковано Законом України № 252 – V (252 – 16) від 18.10.2006 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (дата звернення: 24.11.2019).

Каменський Д.В. Корупція та ринкова економіка: небезпечна комбінація. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків. ХНУВС, 2017. 228 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року». Офіційний вісник України. 2006. № 30 (09.08.2006). Ст. 2132.

Правова позиція Української Гельсінської спілки з прав людини щодо конституційності окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та статті 3661 Кримінального кодексу України. Центр стратегічних справ Української Гельсінської Спілки з прав людини. URL: https://precedent.in.ua/2016/10/17/chy-odnakovi-prava-dlya-derzhsluzhbovtsiv-ta-osibyaki-ne-vykonuyut-funktsiyi-derzhavy/ (дата звернення 12.10.2019).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Офіційний вісник України. 2011. № 44. Ст. 1765.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року № 1794-р. «Про затвердження Плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року». Урядовий кур'єр. 2010. № 172.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014, № 49. ст.2056.