Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях

Юрій Пілюков

Анотація


Розглянуто поняття «спеціальні знання» у кримінальному процесі, їх види та форми. Досліджено порядок залучення спеціаліста до участі у слідчих діях та призначення експертиз - як процесуальних форм використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях. 


Ключові слова


спеціальні знання, види, форми спеціальних знань, спеціаліст, слідчі дії, експерт, дослідження, експертизи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондаренко О.О. Поняття та класифікація обізнаних осіб у кримінальному судочинстві України. Бюлетень з обміну досвідом роботи: Науково- практичне видання. 2003. № 150. С. 37-40.

Закон України від 4 жовтня 2019 року № 187-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/187-20 (дата звернненя: 05.11.2019).

Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України. – Офіц. вид. Режим доступу : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Лазебний А.М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.09: ДУФС України , 2016. – 222 с.

Лисиченко В.К., Циркаль В.В, Форми використання спеціальних знань і види участі фахівців на попередньому слідстві. В кн. Застосування спеціальних знань в боротьбі із злочинністю. Свердловськ, 1983. С. 11.

Матусовський Г.А. Криминалистика в системе научньїх знаний Харкiв: Вища шк., вид-во при Харк. держ. ун-ті, 1976.113 с.

Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза: навчальний посібник. Харків: ВД «Інжен», 2005. 231 c

.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. Том 3. 1128 c.

Тлумачний словник української мови. URL: https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=спеціальний (дата зверненя: 11.11.2019).

Юсупов В. В. Поняття «спеціальні знання» у законодавстві України. Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : Матеріали конф. (Київ, 20 квітня 2017 р.). Київ, 434-437 c.