Кримінально-правова характеристика забруднення атмосферного повітря

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто забруднення атмосферного повітря. Проаналізовано погляди науковців на правові категорії, які стосуються даного правопорушення. Висвітлено наукові позиції щодо забруднення атмосферного повітря. Зроблено авторський висновок про забруднення атмосферного повітря.


Ключові слова


атмосферне повітря, злочин, ознаки, забруднення атмосферного повітря

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Матвійчук В. К., Харь І. О. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання: монографія. Київ: Національна академія управління, 2013. 272 с.

Харь І. О. Витоки, історія кримінально-правової охорони атмосферного по¬вітря та сучасний стан проблеми. Юридична наука. Серія кримінальне право. 2011. №3. С. 152-157.

Баранівський В. Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природнього середовища в країнах світу. Юридична наука. Серія кримінальне право. 2015. №8. С. 68-78.

Осічнюк Ю.В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря. Юридична наука. Серія кримінальне право. 2016. №2(56). С. 132-141.

Конституція України : станом на 21.02. 2019 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата зверненя: 26.11.2019).

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12 (дата звернення: 26.11.2019).

Кримінальний кодекс України: станом на 18.10.2019. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 27.11.2019).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/12622/28/#chapter (дата звернення: 27.11.2019).

Харь І. О. Кримінально-правова охорона атмосферного повітря: монографія. Київ: Національна академія управління, 2011. 192 с.