Окремі аспекти визначення властивостей доказів у кримінальному процесі

Петро Декайло, Різник Галина

Анотація


На підставі аналізу наукових джерел із кримінального процесуального права, а також відповідних положень чинного кримінального процесуального законодавства, досліджено питання доказів в кримінальному процесі. Проведено правовий аналіз їх властивостей, а саме належність, допустимість і достовірність. Також охарактеризовано сутність кожної з цих властивостей.


Ключові слова


докази, кримінальний процес, належність, достовірність, допустимість.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дєєв М.В. Докази в кримінальному процесі України: поняття та ознаки. Збірник тез доповідей учасників “Тижня науки” в Гуманітарному університеті “ЗІДМУ”: В 3 т. Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2003. Ч. 8. С. 31-32.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Суми: ТОВ «ВВП Нотіс», 2019. С. 55-67.

Кримінально-процесуальне право України: підруч. За заг. ред. Ю. П. Аленіна. Харків: ТОВ «Одіссей», 2009. С. 124-156.

Стахівський С.М. Внутрішнє переконання та оцінка доказів і їх процесуальних джерел. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2005. № 7. С. 127-128.

Стоянов М.М. До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі України. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 44. С. 208–213.