Особливості збору та розподілу винагороди за репрографічне відтворення творів і приватне копіювання в Україні та країнах ЄС.

Олександр Костів

Анотація


Стаття присвячена порядку збору та розподілу винагороди організаціями колективного управління правами за репрографічне відтворення творів і їх приватне копіювання. Аналізу підлягає новий Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», який суттєво змінив систему розподілу винагороди за репрографічне відтворення та приватне копіювання. Дослідження європейської практики у цьому питанні дозволило зробити висновки щодо аспектів гармонізації.


Ключові слова


репрографічне відтворення, приватне копіювання, винагорода, розпорядження правами, колективне управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності. Юридична Україна. 2016. № 3-4. С. 98-102.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 25.11.2019).

Постанова КМУ «Про розмір відрахувань, що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2003-%D0%BF (дата звернення: 25.11.2019).

EBA висловила свої зауваження щодо переліку обладнання, з якого здійснюється стягнення авторських відрахувань. URL: https://eba.com.ua/ (дата звернення: 25.11.2019).

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників в сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19(дата звернення: 25.11.2019).

Верба І.І., Коваль В.О. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / за ред. С.В. Чікін. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 262 с.