Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі

Оксана Гнатів

Анотація


У статті досліджено співвідношення фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі. Проаналізовано судову практику в частині документального підтвердження понесених по справі витрат на допомогу професійного правника, а також щодо можливості розгляду питання зміни витрат на професійну правничу допомогу за клопотанням сторони або за відсутності відповідного клопотання сторони.


Ключові слова


адвокат, професійна правнича допомога, цивільний процес, гонорар адвоката, відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бреус С. М. Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 30-40.

Бутирська І. А. Професійна правнича допомога у господарському процесі.Судова апеляція.2019. № 2. С. 131-139.

Гушилик С. М. Актуальні питання відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в господарському судочинстві.Судова апеляція. 2019. №3. С. 59-66.

Постанова Верховного суду від 12 червня 2018 року по справі №462/9002/14-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75003682 (дата звернення: 11.11.2019).

Постанова Верховного суду від 3 травня 2018 року по справі 372/1010/16-ц N 61-3416св18. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/C005588?an=4 (дата звернення: 11.11.2019).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-15. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 20.11.2019).

Чорнобривець В. В. Формування інституту професійної правничої допомоги. Правові новели. 2018. № 6. С. 120-127.