Роль порівняльного (компаративістського) аналізу при дослідженні механізму правової охорони конституції на сучасному етапі розвитку вітчизняної галузі конституційного права

Євгенія Черняк

Анотація


Висвітлюються питання використання порівняльного (компаративістського) аналізу при дослідженні механізму правової охорони Конституції на сучасному етапі розвитку вітчизняної галузі конституційного права. Виокремлюються та аналізуються дослідницькі завдання, якими має визначатися використання порівняльного (компаративістського) аналізу при дослідженні механізму правової охорони Конституції. Розкриваються необхідні для проведення об’єктивного порівняльного дослідження механізму правової охорони Конституції стадії: 1) вибір критерію порівняння; 2)  цілі, які ставить перед собою дослідник; 3) пояснення та оцінка отриманих результатів.


Ключові слова


порівняльний (компаративістський) аналіз, метод дослідження, порівняльно-правовий метод, охорона Конституції, механізм правової охорони Конституції, конституційне право.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


The Oxford Handbook of Comparative Law / Edited by M. Reimann, R. Zimmermann. New York: Oxford University Press, 2008. 1430 р.

The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / Edited by M. Rosenfeld, A. Sajo. New York: Oxford University Press, 2012. 1416 p.

Ван Хук М. Методология сравнительно-правовых исследований/ Пер. с англ. И.И. Осветимской. Правоведение. 2013. № 3. С. 121-147.

Декрет Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г., № 6 “О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь”. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd1300006&p1=1 (дата звернення: 18.11.2019).

Закон України “Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)” від 7 лютого 2019, № 2680-VIII. Голос України. 20 лютого 2019. № 34.

Gardbaum S. How Do and Should We Compare Constitutional Law. Comparing Comparative Law / ed. by S. Besson, L. Heckendorn, S. Jube. Zurich: Schulthess, 2017. P. 106-130.

Троицкая А. Междисциплинарность в сравнительном конституционно-правовом исследовании. Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 5 (120). С. 57-75.

Brewer-Carias Allan R. Constitutional Courts as positive legislators. A comparative law study. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 1000 p.

Василевич Г.А., Остапович И.Ю. Нормативность решений специализированных органов конституционного контроля в Российской Федерации, Республике Белорусь и Республике Казахстан: сравнительно-правовое исследование. Минск: Право и экономика. 2016. 311 с.

Цит. по: Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції / пер. з англ. Роман Корнута. Київ: Наш формат, 2018. 576 с.

Пшеничнов М. Конституция России и международное право: Проблемы взаимодействия: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 1998. 209 с.