Правовий статус національних меншин в Україні: проблеми та реалії забезпечення.

Тарас Цимбалістий, Віталія Хамига

Анотація


Статтю присвячено дослідженню правового статусу національних меншин в Україні, його проблематиці, визначенню основних орієнтирів в досліджені суперечливого питання забезпечення прав національних меншин за допомогою аналізу основоположних нормативно-правових актів та реальної ситуації в країні, формулюванню висновків та певних засад, що забезпечать покращення становище національних меншин в Україні. Станом на сьогодні в Україні поняття  правового статусу національних меншин не є достатньо дослідженим, а також немає досконалої законодавчої бази, спрямованої на покращення їхнього становища. Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних меншин є перманентно актуальним і потребує постійного вивчення та аналізу. Утворення України як самостійної держави поставило на порядок денний як теоретичне, так і практичне завдання – вироблення власної концепції національної політики.


Ключові слова


Національні меншини, правовий статус, правовий статус національних меншин, права, політичні права, економічні права, культурні права, соціальні права, громадянські права.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Беляєв О. Спираючись на давні традиції: Відродження культур національних меншин, досягнення та проблеми. Київ: Політика і час, 2011. 230 с.

Биков О.М. Конституційний статус національних меншин в Україні. Право та культура: теорія і практика. Київ: Леся, 2012. С.76-79.

Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. Львів: Літопис; Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С. 56-65.

Закон України «Про національні меншини». Відомості Верховної Ради України. 1992, № 36, ст.529. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 (дата звернення: 20.11.2019).

Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів. Вісник Академії правових наук України. 2015. №2 (29). С. 54-57.

Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. Київ, 2002. С. 93-95.

Сенюшкіна Т. Права національних меншин та етнічні конфлікти. Вісник Української Академії державного управління. 2003. № 1. С. 129.