Гласність та відкритість судового процесу у системі принципів адміністративного судочинства

Вадим Скрипченко

Анотація


Досліджено сутність принципів адміністративного процесу, а також гарантії забезпечення його гласності і відкритості. Зосереджено увагу на адміністративно – правовому аспекті гласності і відкритості судового процесу, зокрема щодо питань нормативного забезпечення даного принципу, гарантій його забезпечення; виокремлено ознаки принципу гласності і відкритості. Розглянуто європейську систему цінностей та стандартів захисту прав людини. Наголошено на необхідності звернути увагу на відповідність українського законодавства європейським нормам і стандартам, що виявляється через правозастосовчу практику, розвиток сучасних методів тлумачення нормативно-правових актів, застосування принципів права ЄС в українських судах.


Ключові слова


принципи адміністративного судочинства, судова влада, судова реформа, європейська система цінностей, відкритість судового процесу, гласність судового процесу, гарантії забезпечення гласності і незалежності судового процесу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


«Про судоуст`рій і статус суддів»: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545.

Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти) : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина: Видаються з 1997 року / П. М. Рабінович, Н. М. Раданович; Акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. Львів: Астрон, 2002. 192 с.

«Про державну таємницю»: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 16. ст. 93.

Сімейний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 21-22. ст.135.

Основи законодавства України про охорону здоров'я. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19.

«Про банки і банківську діяльність»: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30.

«Про доступ до судових рішень»: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006. N 15. ст. 128.