Напрями удосконалення вітчизняного законодавства

Cергій Пєтков, Євген Соболь, Олександр Михайлов

Анотація


У статті досліджено основні напрями удосконалення вітчизняного законодавства. Зазначено, що головним критерієм об’єднання адміністративно-правових норм та їхнього розподілу по структурних частинах є предмет правового регулювання. Відповідно до цього, побудована система передбачає виокремлення правових інститутів, що об’єднуються в загальну, особливу та спеціальну частини адміністративного права.

Визначено наукові погляди щодо внутрішнього структурування адміністративного права як галузі права, через формування складових загальної, особливої та спеціальної частини.


Ключові слова


трансфер, кодекс, комунікативний кодекс, структура, правове регулювання, система

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45. № 46-47, № 48. Ст. 552.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Пєтков С.В., Армаш Н.О., Соболь Є.Ю. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 207 с.

Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності по- садових осіб органів публічної влади: навч. посіб. / С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. Київ: КНТ, 2015. 153 с.

Пєтков С.В., Армаш Н.О., Соболь Є.Ю. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 148 с.

Пєтков С.В. Теорія адміністративного права: навч. посіб. Київ: КНТ, 2014. 304 с.

Остапенко О.І., Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. Київ: Правова Єдність, 2008. 536 с.

Васильев А.С. Административное право Украины: (Общая часть): учеб.пособ. 2-е изд. Харьков: Одиссей, 2001. 287 с.

Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР. URL: http://gska2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 12.11.2019).

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141.