Адміністративно-правові засади здійснення основних форм громадського контролю за діяльністю органів публічної влади

Юрій Ніронка

Анотація


У статті визначено ключові форми громадського контролю за діяльністю органів публічної влади. Характеризуються наведені форми з визначенням адміністративно-правових засад їхньої реалізації. Розкрито сутнісне наповнення спеціалізованих форм громадського контролю, що ініційовані органами публічної влади. 


Ключові слова


громадський контроль, адміністративно-правове забезпечення, інститути громадянського суспільства, органи публічної влади, форми громадського контролю

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 1. 2011. 748 с.

Пришляк Г. Я. Правові форми демократичного контролю в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Львів, 2011. 20 с.

Савченко О.В. Співвідношення терміна «громадський контроль» з іншими суміжними правовими категоріями. Науковий вісник Дніпр. держ. ун-ту вн. справ. 2013. № 3. С. 77–83.

Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія / за ред. І.О. Кресіної. Київ: Логос, 2007. 316 с.

Бублій М.П. Особливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 5(1). С. 14-18.