Застосування криптовалюти як інноваційного платіжного засобу

Вікторія Іванюк

Анотація


Досліджено проблематику сутності криптовалюти як платіжного засобу. Встановлено відсутність уніфікованого правового регулювання термінів «платіжний засіб», «криптовалюта». Проаналізовано можливість використання криптовалют крізь призму виконання функцій грошей. Привернуто увагу до необхідності гнучкої законодавчої регламентації для подальшого ефективного еволюціонування разом із сферою криптовалют та технологій, не заважаючи інноваціям.


Ключові слова


платіжний засіб, криптовалюта, ринок криптовалют, регулювання у сфері криптовалют, інституційний режим, правовий статус криптовалют.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Walch, А. (2015). The Bitcoin Blockchain as Financial Market Infrastructure: A Consideration of Operational Risk. New York University Journal of Legislation and Public Policy (forthcoming). URL: https://modernmoneynetwork. org/resources/bitcoin-blockchain-financial-market-infrastructure-consideration-operational-risk-0 (дата звернення: 10.11.2019).

Trends in Cryptocurrencies and Blockchain Technologies: A Monetary Theory and Regulation Perspective. Journal of Financial Perspectives, Vol. 3, No. 3, 2015. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3084011 (дата звернення: 12.11.2019).

Solimano, S. (2018). Crypto-currencies, Speculation and the Evolution of Monetary Systems. URL: https://www.academia.edu/37433129/Crypto-_currencies_Speculation_and_the_Evolution_of_Monetary_Systems (дата звернення: 11.11.2019).

Dartegnian V. Legitimizing Bitcoin as the Currency of the Digital Age. URL: https://www.academia.edu/34074870/Legitimizing_Bitcoin_as_the_Currency _of_the_Digital_Age (дата звернення: 14.11.2019).

Hacker, Ph. & Thomale, Ch. (2018). Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law. 15 European Company and Financial Law Review 645-696. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=3075820 (дата звернення: 15.11.2019).

Everette, J. (2017). Risks and Vulnerabilities of Virtual Currency. Cryptocurrency as a Payment Method. URL: https://www.dni.gov/files/PE/Documents/9---2017-AEP_Risks-and-Vulnerabilities-of-Virtual-Currency.pdf (дата звернення: 16.11.2019).

Kanach, J., Syracuse, D., Boehm, J. & Ahmadifar, Th. (2018). Crypto Fundamentals. Custody and why the legal issues surrounding it matter. URL: https://www.perkinscoie.com/images/content/2/0/v5/200992/Crypto-Fundamentals-Trust-Quarterly-Review.pdf (дата звернення: 19.11.2019).

Верес І., Ярега Г. Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції. Підприємництво, господарство і право. 2018. №11. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/3.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

Рисін В.В., Рисін М.В., Федюк І.В. Правовий статус криптовалюти як фінансового інструменту. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/9.pdf (дата звернення: 14.11.2019).

Резнікова Т.О., Пестун А.П. Інноваційні міжнародні системи фінансових розрахунків – криптовалюти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск 24. Частина 3. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_3_2019ua/14.pdf

Пилипишин С.С. Правове забезпечення використання криптовалют як засобу платежу в господарських відносинах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 1. Том 1. 2018. URL: https://lj.journal.kspu.edu/index.php/lj/article/view/43

Coleman, L. (2017). Japan Accepts Bitcoin as Legal Payment Method. What’s Next? URL: https://www.ccn.com/japan-accepts-bitcoin-as-legal-payment-method-whats-next/ (дата звернення: 10.11.2019).

Про Національний банк України: Закон України № 679-XIV від 20.05.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 18.11.2019).

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України № 2346-III від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення: 13.11.2019).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 02.10.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66949 (дата звернення: 10.11.2019).

Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом. 11.12.2019. URL: https://forklog.com/ukraina-legalizovala-kriptovalyutu-rasskazyvaem-kak-obmenyat-bitkoin-na-fiat-i-ne-stat-nelegalom/ (дата звернення: 10.11.2019).

Saghrane, M., Alaoui, L., Benayache, S. (2017). Blockchain and Bitcoin: The Revolution of the Financial Industry. European Journal of Economics, Law and Politics. Vol. 4, No. 4. URL: http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/01/4-4-1.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

Сайт Spendabit. URL: https://spendabit.co/ (дата звернення: 12.11.2019).

Сайт Spend Bitcoins. URL: http://spendbitcoins.com/ (дата звернення: 11.11.2019).

Сайт CoinATMRadar. URL: https://coinatmradar.com/ (дата звернення: 14.11.2019).

Миколишин М.М., Була Н.Я. Перспективи розвитку розрахунків із застосуванням криптовалют в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 729-737. URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1781 (дата звернення: 14.11.2019).

Seetharaman, А., Saravanan, A.S., Nitin, P. & Jigar, M. (2017). Impact of Bitcoin as a World Currency. Accounting and Finance Research. Vol. 6, No. 2. URL: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/afr/article/view/11580 (дата звернення: 19.11.2019).