Адміністративно-правові форми та методи запобігання підрозділами громадської безпеки національної поліції нелегальній міграції

Тетяна Дракохруст

Анотація


У статті розглядаються особливості адміністративно-правових форм та методів запобігання підрозділами громадської безпеки національної поліції нелегальній міграції. Авто зазначає увесь перелік нормативно-правових актів, які регламентують заходи органів внутрішніх справ України щодо запобігання нелегальній міграції. Автор акцентує увагу, що адміністративна діяльність поліції щодо протидії нелегальній міграції має конкретні характерні риси. Також у статті зазначається, що значну роботу по запобіганню нелегальній міграції проводять підрозділи поліції громадської безпеки, передусім чергові частини, до яких приводять затриманих нелегалів. Як окремий вид (форму) контролю розглядають нагляд, застосування якого при виявленні порушень може супроводжуватись заходами впливу державно-владного характеру. Основною формою запобігання нелегальній міграції підрозділами поліції громадської безпеки є проведення спеціальних операцій: „Мігрант”, “Іноземець”, “Кордон”, “Рубіж”, “Підприємець”, “Студент” тощо. Адміністративною службою МВС України щомісячно  проводяться моніторинги по затриманих нелегальних мігрантах, що знаходяться в приймальниках-розподільниках та ізоляторах тимчасового утримання. Автор зазначає, що спільними діями територіальні органи і підрозділи ДМС та НПУ виявили та прийняли рішення про примусове повернення  мігрантів, іноземців було розміщено у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, заборонено в’їзд до України, також  прийнято чимало рішень про примусове видворення мігрантів. Автор прийшов до висновку, що Найбільш активними методами попереджувальної роботи є метод попередження з використанням ЗМІ, дипломатичних і консульських установ інших держав та взаємообмін інформаціями з правоохоронними органами України та інших держав. Є нагальна потреба ефективної взаємодії між  органами державної влади для запобігання нелегальній міграції та створення іміджу держави, яка здатна контролювати власну територію, захищати державні кордони та забезпечувати  високий рівень національної безпеки в міграційній сфері .


Ключові слова


нелегальна міграція, національна поліція, органи внутрішніх справ, адміністративно-правові форми, адміністративно-правові методи.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 33.

Про національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Про імміграцію: Закон України від 07 червня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 41. Ст. 197.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 23.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27.

Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року № 1074 із змінами та доповненнями станом на 04 вересня 2009 р. Збірник Постанов України. 1995. № 4.

Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227. Український часопис права і політики. 1999. № 3.

Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. Харків: ХНУВС, 2017. 432 с.

Територіальні органи і підрозділи ДМС виявили понад 2400 порушників міграційного законодавства. URL: https://dmsu.gov.ua/news/dms/teritorialni-organi-i-pidrozdili-dms-viyavili-ponad-2400-porushnikiv-migraczijnogo-zakonodavstva.html (дата звернення: 25.11.2019).