Деякі особливості взаємодії національного агентства україни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із органами публічної влади

Андрій Давидюк

Анотація


У статті висвітлено окремі правові аспекти взаємодії АРМА з іншими суб’єктами публічної влади. Взаємодія АРМА з органами державної влади являє собою урегульовану правовими нормами спільну діяльність суб’єктів публічної влади, узгоджену засобами, формами, способами та термінами, мета якої спрямована на досягнення цілей публічного адміністрування менеджменту кримінальних активів.Ефективний публічний менеджмент активами потребує доступу до реєстрів та баз даних, які адмініструють інші органи влади. Таким чином, здебільшого, взаємодія трансформується у витребування відомостей в односторонньому порядку. Такий стан речей обумовлює чималі труднощі політичного та правового характеру. Наприклад, з початку створення АРМА по сьогоднішній день не укладено спільного порядку доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань, держателем якого є Генеральна прокуратура України. Процес взаємодії та спільної діяльності АРМА прослідковується не тільки протягом усіх процедур виявлення, розшуку, арешту, управління активами, але в системі усієї вертикалі апарату держави.

Динаміка появи нових нормативно-правових актів про взаємодію АРМА із державними, комунальними, самоврядними та приватними інституціями свідчить про необхідність розширення та унормування спільної діяльності у сфері менеджменту публічних активів. Втім, в деяких питаннях констатується дискусійність та невідповідність окремих положень Закону про АРМА та інших норм, що потребує врегулювання на рівні законопроектної діяльності.

Загальну класифікацію видів міжвідомчої взаємодії АРМА можна здійснити на основі наступних критерії: 1) за суб’єктом та змістом взаємодії; 2) за функціями менеджменту кримінальних активів. Феномен «зворотної комунікації» із правоохоронними органами має місце, у випадку необхідності забезпечення міжнародної взаємодії за ініціативою іноземного партнера АРМА. У разі виконання іноземного запиту, АРМА витребовує необхідну інформацію у правоохоронних органів із посиланням на іноземний запит як підставу.


Ключові слова


Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, менеджмент кримінальних активів, міжвідомча взаємодія, форми взаємодії, електронна взаємодія, обмін інформацією.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Відомості із офіційного веб-сайту АРМА: «Антон Янчук: Комунікаційний напрям є одним із стратегічних викликів АРМА, поряд із недосконалостями нормативного регулювання». 2019. URL: https://arma.gov.ua/news/typical/anton-yanchuk-komunikatsiyniy-napryam-e-odnim-iz-strategichnih-viklikiv-arma-poryad-iz-nedoskonalostyami-normativnogo-regulyuvannya (дата звернення: 10.11.2019).

Гречанюк С.К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями: Автореф. на дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2011. 44 с.

Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 08.09.2016 № 606. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/606-2016-%D0%BF (дата звернення: 12.11.2019).

Деякі питання надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, доступу до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ; НА управління активами від 19.09.2018 № 291/771. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1167-18 (дата звернення: 14.11.2019).

Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. Частина 14: Електронна взаємодія органів публічної влади / [С. П. Кандзюба, О. М. Хошаба, Ю. Б. Пігарєв]. Київ: ФОП Москаленко О.М., 2017. 60 с.

Звіт про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за 2018 рік. URL: https://arma.gov.ua/files/general/2019/04/15/ 20190415170302-74.pdf (дата звернення: 13.11.2019).

Звіт про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за 2017 рік. URL: https://arma.gov.ua/files/general/2018/06/06/ 20180606134642-24.pdf (дата звернення: 14.11.2019).

Маркович Л. Особливості взаємодії органі місцевого самоврядування та територіальної громади. Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. 2011. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11mlistg.pdf (дата звернення: 12.11.2019).

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.07.2018 № 613. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/613-2018-%D0%BF (дата звернення: 14.11.2019).

Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: Наказ; НА управління активами від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1342-17 (дата звернення: 14.11.2019).

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/772-19 (дата звернення: 15.11.2019).