Застосування адміністративної відповідальності в якості запобігання корупції персоналу правоохоронних органів України

Роксолана Гречанюк

Анотація


Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів застосування адміністративної відповідальності в якості запобігання корупції персоналу правоохоронних органів України. У ній зауважується, що забезпечення доброчесності як фундаментальної засади діяльності персоналу правоохоронних органів супроводжується групою правових та організаційних  елементів, що у сукупності чинять позитивне і негативне стимулювання зазначеного персоналу.

Перебування інструментарію юридичної відповідальності серед цих елементів пояснюється тим, що правовідносини публічного управління правоохороною зазнають загроз неефективної, неетичної діяльності, недобросовісних впливів як з середини, так і ззовні і використання класичних інструментів управління дозволяє їх утримувати у нормотиповому полі. Пряме перегукування засади доброчесності з питаннями запобігання корупції зумовлює значення інструментарію адміністративної відповідальності порівняно з іншими її видами. Адже за сьогоднішньою концепцією запобігання корупції саме адміністративна відповідальність має виступати попереджувальним сигналом, який демонструє ознаки недобросовісних вчинків посадовця. Інші види відповідальності за корупцію, передусім кримінальна, завершують службу працівника правоохоронного органу.

Способом дослідження застосування адміністративної відповідальності як реакції держави на незначні за рівнем суспільної шкідливості недоброчесні дії працівників правоохоронних органів нами обрано емпіричний. Саме проведення емпіричного аналізу щодо цієї групи статей дозволяє нам виявити тенденції української антикорупційної практики та запропонувати ряд рішень щодо оптимізації застосування адміністративної відповідальності за порушення доброчесності персоналу правоохоронних органів України для протидії таким діянням, що змістовно близькі до корупції. Працівники правоохоронних органів є особливим суб’єктом притягнення до адміністративної відповідальності. Згідно статті 14 КУпАП вони підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. 


Ключові слова


юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, корупція, запобігання корупції, правоохоронні органи, правопорушення, корупційні правопорушення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юридична енциклопедія: В 6 т. Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т.1. 672 с.

Жуков С.В. Феномен доброчесності: до питання методології дослідження. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. №5. Т.1. С. 23-26.

Рибак О.О. Перевірка на доброчесність як дієвий інструмент запобігання корупції. Досвід Румунії та Молдови. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 1. С. 140-145.

Бевзюк І.М. Психолого-юридичний механізм перевірки доброчесності прокурорів. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/11998/1/%D0 %A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%20%D0%A72_p028-030.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print (дата звернення: 15.11.2019).