Правове регулювання медіації у європейському праві

Тетяна,Наталія Подковенко,Фігун

Анотація


Проведено аналіз нормативно-правових актів, прийнятих Радою Європи та Європейським Союзом, що складали підвалини для становлення інституту медіації та подальшого його розвитку. Здійснено оцінку їхньої ролі для розвитку медіації в Європі та впливу на законотворчий процес у сфері медіації в Україні. Визначено подальші цілі європейських регіональних організації для поширення ідей медіації у суспільстві.


Ключові слова


медіація, Рада Європи, рекомендація, Європейський Союз, директива, доступ до правосуддя, медіатор

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя № R(81)7 від 14.05.1981 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_133 (дата звернення: 25.11.2019).

Wach A. Alternatywne formy rozstrzygania sporów sportowych. Warszawa. 2005. S. 119.

Рекомендація N 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя» № 6R(87)18 від 17.09.1987 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_339 (дата звернення: 25.11.2019).

Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам - членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах № R(99)19 від 15.09.1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_828 (дата звернення: 25.11.2019).

Wójcik D. Znaczenie mediacji w prawie karnym. Jurysta. 1998, № 10-11, S. 39.

Mediacje: teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 2018. 551 s.

Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в сімейних справах № R (98) 1 від 21.01.1998 року. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/R_98_1_1998_01_21%20(2).pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Gójska A., Huryn V. Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa. 2007. S. 341-342.

Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами-приватними особами № Rec (2001) 9 від 05.09.2001 року. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Rec_2001_9_2001_09_05.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в цивільних справах № Rec (2002) 10 від 18.09.2002 року. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Европейский кодекс поведения для медиаторов від 02.06.2004 року. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/evropejskij-kodeks-povedenija-dlja-mediatorov.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Kalisz A., Prokop-Perzyńska E. Mediacja w sprawach cywilnych w prawie polskim i europejskim. EPS. 2010. № 11. S. 16-22.

Директива 2008/52/EС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах № 2008/52/ЄС від 21.05.2008 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a95z (дата звернення: 25.11.2019).

PayPal Dispute resolution process URL: https://www.paypal.com/us/ webapps/mpp/security/seller-dispute-resolution (дата звернення: 25.11.2019).

Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) № 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013: 165:0063:0079:EN:PDF (дата звернення: 25.11.2019).