ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Зоя Загиней, Оксана Кваша

Анотація


Загиней З., Кваша О. Проблеми тлумачення поняття «викладацька діяльність» в антикорупційному законодавстві України .

 

Розглянуто проблему інтерпретації та застосування поняття «викладацька діяльність», що використовується в антикорупційному законодавстві України. Зроблено висновок, що викладацька діяльність може здійснюватися як у навчальних закладах, так і за їх межами.

 

Загиней З., Кваша О. Проблемы толкования понятия «преподавательская деятельность» в антикоррупционном законодательстве Украины.

 

Рассмотрена проблема интерпретации и применения понятия «преподавательская деятельность», используемое в антикоррупционном законодательстве Украины. Сделан вывод, что преподавательская деятельность может осуществляться как в учебных заведениях, так и за их пределами.

 

Zahyney Z., Kvasha O.Problems for interpretation of «teaching» in anticorruption legislation Ukraine.

 

The article deals with the interpretation of the concept of «teaching activities» used in the anti-corruption legislation of Ukraine. It was concluded that teaching activities can be carried out both in schools and outside.


Ключові слова


викладацька діяльність; антикорупційне законодавство; корупція; навчальні заклади; особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегія національної безпеки України, № 287/2015 затв. Указом Президента України від 26 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Постанова Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2010 р. Справа №522/2695/14. Провадження № 3/522/1253/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/38386883.

Постанова Апеляційного суду Одеської області № 522/2695/14-п.від 30 травня 2014 р. Провадження № 33/785/290/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/39037734.

Постанова Солом’янського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2016 р. Справа № 760/13989/16-п. Провадження № 3-6214/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62138608.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» №3477-IV від 23 лютого 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Закон України «Про освіту» №1060-XII від 23 травня 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 1 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №848-VIII від 26 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010: національний класифікатор України, затв.наказом Держспоживстандарту України №457 від 11 жовтня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/842.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 2 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикоруп-

ційних законів) від 6 жовтня 2010 року №21-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/v021p710-10.

Постанова Колегії суддів Вищого адміністративного суду України від 31 серпня 2016 р. Справа К/800/11692/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60759224.

Нор В. Тлумачення сумніві на користь підсудного під час постановлення вироку / В. Нор, Б. Яворський // Вісник Львів. ун-ту. – 2010. – С. 436–442. – (Сер. юридична Вип. 51).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.