Особливості набуття правового статусу особи, зниклої безвісти

Микола Перепелиця, Дмитро Бойчук

Анотація


У статті проводиться правовий та науковий аналіз особливостей набуття правового статусу особою, зниклою безвісти. Авторами розглядаються законодавчі, наукові визначення «особи, зниклої безвісти» та пропонується власне визначення.

Ключові слова


особа, зникла безвісти; особа безвісно відсутня; особа, оголошена померлою; правовий статус особи; розшук осіб

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Українська енциклопедія. 1998. веб-сайт. URL: http://leksika.com.ua/13500424/legal/bezvisna_vidsutnist (дата звернення: 24.07.2019).

Цивільний кодекс України: станом на 31 березня 2019 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40-44. Ст. 356.

Про правовий статус осіб, зниклих безвісти: Закон України від 12 липня 2018 р. № 2505-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 38. Ст. 280.

Кличков А. О., Окремі аспекти врегулювання правового статусу безвісно зниклих осіб у діяльності правоохоронних органів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 3. С. 166-171.

Про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 248-р. веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248-2019-%D1%80 (дата звернення: 24.07.2019).

Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. №№ 40-41. Ст. 379.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.

Зубов М. В. Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб. Право і безпека. 2016. № 1 (60). С. 40-44.

Раскрытие умышленных убийств / под ред. проф. А. М. Бандурки. Харьков : Ун-т внутр. дел, 1996. 88 с.

Скачко І. Зниклі безвісти – закон, що не діє. веб-сайт. URL: http://khpg.org/index.php?id=1555066354 (дата звернення: 24.07.2019).

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2709-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. Ст.422.

Гожій І., Солончук І. До питання визнання іноземців безвісно відсутніми чи оголошення їх померлими. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. № 3 (25). C. 138–141.