Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів

Сергій Банах

Анотація


У статті проведено аналіз інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів. Доведено, що в нашій країні необхідно удосконалювати міжвідомчу систему інформаційного забезпечення відповідно до вимог міжнародних стандартів. Запропоновано напрямки вирішення завдань сучасного інформаційного забезпечення в органах внутрішніх справ України.


Ключові слова


правоохоронні органи, інформаційна безпека, інформаційне забезпечення, національна поліція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII.Відомості Верховної Ради, 2015. № 40-41. Ст. 379.

О разработке корпоративной информационной системы в английской полиции / пер. Москвичева А. И. Борьба с преступностью за рубежом. Ежемесячный информационній бюлетень. Москва: ВИНИТИ. 2014. № 10. С. 42.

Van Dijk, J.J.M., van Kesteren, J.N. & Smit, P. (2008). Criminal Victimisation in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Boom Legal Publishers 2008 accessed at [1] May 7, 2008.

Колодяжний М.Г. Досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності. Форум права. 2013. № 3. С. 317-323.

Walsh, William F. Compstat: An Analysis of an Emerging Managerial Paradigm. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management.2001. Volume24.Issue3. pp.347 362.

Савелий М. Полицейская разведка в обеспечении безопасности. Профессионал. 2005. № 3. С. 40–43.

Фильштейн В. Л. Министерство внутренней безопасности и Национальная полиция Государства Израиль: организационно-правовые основы функционирования: монография. Кировоград: «Код», 2008. 188 с.

Департамент інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України / Національна поліціяУкраїни. URL: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1820541 (дата звернення: 7.08.2019).

Узлов Д.Ю., Струков В.М. Про новий підхід до взаємодії поліції з населенням на основі сучасних інформаційних технологій. «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави»: тези доп. V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 листопада 2016року) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2016. 472 с.