Особливості виконання субсидіарних зобов’язань

Валентина Слома

Анотація


Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з виконанням субсидіарних зобов’язань. Автором охарактеризовано підстави, порядок залучення субсидіарного боржника до виконання зобов’язання, а також наслідки такого виконання для сторін зобов’язання. При написанні статті автором проаналізовано погляди вчених на проблематику виконання субсидіарного зобов’язання, а також положення законодавства.


Ключові слова


субсидіарне зобов’язання, кредитор, основний боржник, субсидіарний боржник, виконання зобов’язання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бакин А.С. Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.Томск, 2014.

Крюкова Ю.Я. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Екатеринбург, 2013.

Насиров Х.Т. Теоретические проблемы субсидиарных обязательств по гражданскому праву Таджикистана и России. Сравнительно-правовой аспект: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Душанбе, 2014.

Прус Е.П. Недостатки субсидиарных обязательств.ЭЖ-Юрист. 2005. № 21.

Трут Д.В. Субсидіарні зобов’язання як різновид цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб. Університетські наукові записки. 2012. № 4 (44). С. 186-192.