Інститут приватних виконавців у контексті захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання

Надія Махиніч, Юрій Махиніч

Анотація


У статті проаналізовано ключові аспекти функціонування інституту приватних виконавців в Україні та встановлено вплив інституту приватних виконавців на забезпечення захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання при примусовому виконанню судових рішень.


Ключові слова


суб’єкт господарювання, приватний виконавець, державний виконавець, права та законні інтереси, примусове виконання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Логвиненко М.І., Дігтяр А.О. Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід. Форум права. 2016. № 1. С. 169–173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index(дата звернення: 12.08.2019).

Міхеєв М. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних і приватних виконавців в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Київ, 2019. 21 c.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1403-19 (дата звернення: 13.08.2019).

Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.09.2016 № 643. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/643-2016-%D0%BF (дата звернення: 12.08.2019).

Мазіна М. Реформування органів примусового виконання рішень: проблемні питання. Цивілістична процесуальна думка. 2015. № 1. С. 64-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2015_1_18(дата звернення: 12.08.2019).

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державних виконавців територіальних органів державної виконавчої служби : Вимоги; Мін'юст України від 21.10.2016 № 3005/5. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1444-16(дата звернення: 14.08.2019).

Про виконавче провадження: Закон України; Перелік від 02.06.2016 № 1404-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1404-19 (дата звернення: 15.08.2019).