Суб’єкти адміністративно-правових відносин психофізіологічних опитувань з використанням поліграфа

Сергій Шевченко

Анотація


У статті автором досліджено відносини, які виникають при проведенні поліграфних опитувань в органах державної влади. Автор визначив основних суб’єктів юридичної конструкції адміністративних правовідносин проведення поліграфних перевірок. З-поміж іншого, проаналізовано терміни, які використовуються у відомчих порядках поліграфного тестування та встановлені деякі недоліки нормопроектування. За результатами дослідження, обґрунтовується, що відсутність спеціалізованого закону про застосування поліграфа не дає можливості системно відобразити державницький вплив на відносини із застосуванням поліграфа в адміністративному праві.

Суб’єкти адміністративних відносин із проведення поліграфних опитувань – це фактичні носії прав, обов’язків та повноважень у сфері забезпечення функцій публічної влади, які супроводжуються отриманням орієнтовної інформації із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

Законодавча неурегульованість відносин щодо проведення психофізіологічних опитувань із застосуванням поліграфа детермінує системні помилки та безвихідь відомчого нормопроектування.

Узагальнюючи термінологічний ряд, можна зазначити що нормотворець здебільшого визначає не сутнісні ознаки сторін поліграфних відносин, а швидше за все, відповідність критеріям до осіб, які проводять тестування та опитуваних. У більшості випадків опитуваними є дві категорії суб’єктів: кандидати на посади у відповідне відомство та діючі працівники. Обов’язковою вимогою до опитуваного є надання добровільної згоди (при чому на письмову форму увага не акцентується) та відсутність медичних протипоказань. 

Ключові слова


перевірки на поліграфі, адміністративні правовідносини, інструментальна детекція брехні, спеціаліст поліграфа, опитуваний, ініціатор поліграфної перевірки, уповноважена особа на прийняття рішення щодо проведення поліграфного опитування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Рсд. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). Київ: Юридична думка, 2004. 584 с.

Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. Київ: ГАН, 2005. 232 с.

Класифікатор професій ДК 003:2010: Наказ; Держспоживстандарт України від 28.07.2010 № 327. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/va327609-10 (дата зверення: 4.08.2019).

Навчання поліграфологів, офіційні курси: відомості із веб-сайту Всеукраїнської асоціації поліграфологів. URL: https://polygraph.ua/navchannya-poligrafologiv (дата звернення: 5.08.2019).

Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів : Наказ; Міндоходів України від 02.08.2013 № 329. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1748-13 (дата звернення: 5.08.2019).

Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України : Наказ; Генеральна прокуратура України від 12.06.2017 № 180. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0764-17(дата звернення: 6.08.2019).

Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України : Наказ; МВС України від 13.11.2017 № 920 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1472-17 (дата звернення: 7.08.2019).

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України : Наказ; Служба безпеки України від 04.02.2016 № 45 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0328-16(дата звернення: 7.08.2019).

Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Довідка від 11.05.2017 № 449 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/449-2017-%D0%BF

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12 (дата звернення: 8.08.2019).