Зарубіжна практика забезпечення принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації

Галина Терещук

Анотація


У статті здійснено спробу висвітлення ряду елементів, що стосуються транспарентності, як принципу, явища і вимоги публічно-владної діяльності, а також в практиці органів публічної влади. Автор ставить засаду транспарентності на друге місце за значенням після верховенства права у систему здійснення публічного адміністрування. Адже обидва ці принципи мають розгалужену систему елементів, що разом формують фундамент ефективного публічного управління. Якщо транспарентність визначає підхід правильної побудови публічного управління, верховенство права через свою сфокусованість на захистові природних прав людини перед державним впливом має і негативну конотацію, щодо захисту деяких прав людини перед вимогами принципу прозорості. З позиції наукової критики відзначається, що розширювальне тлумачення ознак та елементів транспарентності (відкритість, прозорість, доступність, підзвітність, публічність, гласність, доступ до публічної інформації та участь громади в управлінні державними справами) через своє часткове взаємне дублювання руйнують адміністративну стрункість концепції транспарентності, що використовується у підходах зарубіжних авторів.

Впровадження принципу транспарентності у діяльності публічної адміністрації займає одне із ключових місць серед сучасних принципів організації та функціонування влади. Опрацювання підходів міжнародних організацій до впровадження принципу транспарентності у публічному управлінні чітко продемонструвало кореляцію цього принципу з підходами доброго врядування та запобігання корупції, а також широкого його тлумачення як такого, що поєднує принципи підзвітності, прозорості та участі громадськості. Це ставить засаду транспарентності на друге місце за значенням після верховенства права у системі здійснення публічного адміністрування.


Ключові слова


транспарентність, добре врядування, прозорість, відкритість, органи публічної адміністрації, громадськість, суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пилаєва В.М. Адміністративно-правові засади забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні: дис… к.ю.н. 12.00.07. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.– Харків, 2017. 245 с.

Банісар Д. “Privacy International”. Свобода информации в мире. – 2006. URL: http://www.privacyinternational.org/foi/survey(дата звернення: 1.08.2019).

Григорян О.О. Світовий і вітчизняний досвід забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади в реалізації публічної політики (інформаційний аспект. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12GOOPIA.pdf (дата звернення: 3.08.2019).

Пилаєва В.М. Реалізація принципу транспарентності діяльності органів виконавчої влади: європейський досвід. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 6-1. Том 3. С. 23-29.

Schaeffer M., Yilmaz S..Strengthening Local Government Budgeting and Accountability. Washington: The World Bank, 2008. 23 р.

Open Budgets. Transform Lives. The Open Budget Survey 2008. Washington: The Center on Budget and Policy Priorities, 2009. 60 р. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/06/2008FinalFull ReportEnglish1.pdf (датазвернення: 4.08.2019).

Hussain K., Clarke A. Making Budgets More Transparent and Accessible at the Local Level.Why We Invested: International Budget Partnership. URL: https://medium.com/positive-returns/making-budgets-more-transparent-and-accessible-at-the-local-level-65e9316d0e09 (датазвернення: 4.08.2019).

Масштабування Громадського бюджету в бік збільшення працює! URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2593190-vseukrainskij-gromadskij-budzet-abo-cim-ukrainci-evropejciv-zdivuvali.html(дата звернення: 3.08.2019).

Бюджет участі в містах України: регіональний розріз. URL: https://www.prostir.ua/?news=byudzhet-uchasti-v-mistah-ukrajiny-rehionalnyj-rozriz(дата звернення: 5.08.2019).