Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів міжнародного морського права

Микола Ребкало

Анотація


В статті запропоновано авторський погляд стосовно потреби у періодизації морського законодавства Україні у процесі приведення його до  міжнародних морських стандартів. В ході проведеного у статті дослідження визначено характерні риси, які притаманні кожному із визначених  етапів та сформульовані певні висновки з цього приводу.


Ключові слова


відкрите море;територіальне море; морська економічна зона; морські порти; берегові споруди; морські спори; імплементація міжнародних норм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Щипцов О.О. Вплив державної морської політики України на імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства : авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «Міжнародне право». Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2012. 19 с.

Про транспорт: Закон України від 10 лист. 1994 р. № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст. 446.

Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від16 трав. 1995 р. № 162/95-ВР.Відомості Верховної Ради України. 1995. № 21. Ст. 152.

Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 06 квіт. 2000 р. № 1644-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 28. Ст. 222.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від18 берез. 2004 р. № 1629-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна: Закон України від 20 груд. 2011 р. № 4190-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 29. Ст. 342.

Про морські порти України: Закон України від 17 трав. 2012 р. № 4709-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 7 Ст. 65.